சூழல் மண்டலம் என்றால் என்ன?

சுற்றுச்சூழல் என்ற சொல்லானது உயிர்க்கோளத்திற்கு ஒத்ததாகக் கருதப்படலாம்

சுற்றுச்சூழல்

Unsplash இல் இவான் பாண்டுராவின் படம்

சுற்றுச்சூழல் என்ற சொல் உயிர்க்கோளத்திற்கு ஒத்ததாகக் கருதப்படலாம், ஏனெனில் இரண்டு சொற்களும் உயிரினங்கள் வசிக்கும் பூமியின் அடுக்கைக் குறிக்கின்றன. எவ்வாறாயினும், உயிரினங்களுக்கும் அஜியோடிக் சூழலுக்கும் இடையிலான தொடர்புகளை வலியுறுத்த சுற்றுச்சூழல் கோளம் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சூழல் மண்டலம் என்றால் என்ன?

சூழலியலில், உயிர்க்கோளம் மற்றும் அதற்குள் வாழும் உயிரினங்களை பாதிக்கும் அனைத்து சுற்றுச்சூழல் காரணிகளையும் உள்ளடக்கிய பூமியின் ஒரு பகுதியாக சுற்றுச்சூழல் கோளம் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

இதன் பொருள், பூமியின் மற்ற கோளங்களில் காணப்படும் மற்றும் அதில் இருக்கும் உயிர்களை பராமரிக்க இன்றியமையாத கூறுகளால் சுற்றுச்சூழல் கோளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

 • லித்தோஸ்பியர்: மண் மற்றும் பாறைகளால் உருவாக்கப்பட்ட திட அடுக்கு;
 • ஹைட்ரோஸ்பியர்: ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் பெருங்கடல்களால் உருவாக்கப்பட்ட திரவ அடுக்கு;
 • வளிமண்டலம்: வாயு அடுக்கு;

உயிரியல் மற்றும் அஜியோடிக் காரணிகள்

முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டபடி, சுற்றுச்சூழல் கோளம் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் மற்றும் அவை வாழும் சுற்றுச்சூழலின் அஜியோடிக் காரணிகளுக்கும் இடையிலான தொடர்புகளின் வலையமைப்பால் ஆனது. உயிரியல் மற்றும் அஜியோடிக் காரணிகள் தற்போதுள்ள உறவுகளைக் குறிக்கின்றன, அவை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை சமநிலைப்படுத்த அனுமதிக்கின்றன.

உயிரியல் காரணிகள் தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் போன்ற சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் வாழும் சமூகங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. அஜியோடிக் காரணிகள் சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல், இரசாயன அல்லது புவியியல் கூறுகள், இந்த சமூகங்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை தீர்மானிக்கும் பொறுப்பு. அஜியோடிக் காரணிகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • கனிம பொருட்கள்;
 • கரிம கலவைகள்;
 • காலநிலை ஆட்சி;
 • வெப்ப நிலை;
 • ஒளி;
 • pH;
 • ஆக்ஸிஜன் மற்றும் பிற வாயுக்கள்;
 • ஈரப்பதம்;
 • தரையில்.

சுற்றுச்சூழல் பண்புகள்

உயிர்க்கோளம் என்பது பூமியின் அனைத்து சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் தொகுப்பாகும். இது உயரமான மலைகள் முதல் கடலின் அடிப்பகுதி வரை உள்ளது. இந்த வெவ்வேறு இடங்களில், சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளும் வேறுபடுகின்றன. இவ்வாறு, இயற்கைத் தேர்வு ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் உள்ள உயிரினங்களின் மீது வெவ்வேறு வழிகளில் செயல்படுகிறது. சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை பிரிக்கலாம்:

 • இயற்கை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் - காடுகள், காடுகள், பாலைவனங்கள், புல்வெளிகள், ஆறுகள் மற்றும் பெருங்கடல்கள்;
 • செயற்கை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் - அணைகள், மீன்வளங்கள் மற்றும் தோட்டங்கள் போன்ற மனிதர்களால் கட்டப்பட்டது;

இயற்பியல் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்:

 • நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள்;
 • நீர்வாழ் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள்.

நாம் ஒரு நிலப்பரப்பைக் கவனிக்கும்போது, ​​வளர்ச்சியடையும் தாவரங்களின் குறிப்பிட்ட அம்சங்களால் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ வரையறுக்கப்பட்ட பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை வரையறுக்க அடிக்கடி பயன்படுத்தும் - நதிக்கரைகள், வன எல்லைகள் மற்றும் வயல் விளிம்புகள் - இடைநிறுத்தங்கள் இருப்பதைக் கவனிக்கிறோம். இருப்பினும், ஒரு காட்டில் இருந்து புல்வெளிக்கு நகரும் போது, ​​உதாரணமாக, மரங்கள் திடீரென மறைந்துவிடாது. ஒரு மாற்றம் மண்டலம் உள்ளது, அங்கு மரங்கள் குறைவாகவும் குறைவாகவும் உள்ளன.

எனவே, நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட வரம்புகள் மற்றும் கடக்க முடியாத எல்லைகள் இல்லாததால், கிரகத்தில் உள்ள அனைத்து சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளையும் சுற்றுச்சூழல் எனப்படும் ஒரு பெரிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் ஒரு பகுதியாகக் கருதுவது சாத்தியமாகும். இந்த பிரம்மாண்டமான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு அனைத்து உயிரினங்களையும் உள்ளடக்கியது, அவை ஒட்டுமொத்தமாக, உயிர்க்கோளம் மற்றும் பூமியின் பரப்பளவை உருவாக்குகின்றன, அவை வாழும் மற்றும் அதன் பயோடோப்பைக் குறிக்கின்றன.

பயோடோப்பை "வழக்கமான அஜியோடிக் நிலைமைகள் மூலம் விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் இருப்பு மற்றும் உயிர்வாழ்வை ஆதரிக்கும் குறைந்தபட்ச வாழ்விடமாக" வரையறுக்கலாம்.

மனித நடவடிக்கைகள்

உயிர்க்கோளத்தில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்கு மனிதர்கள் பொறுப்பு, இது ஏற்றத்தாழ்வை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக, ஐக்கிய நாடுகளின் கல்வி, அறிவியல் மற்றும் கலாச்சார அமைப்பு (யுனெஸ்கோ) "மனிதனும் உயிர்க்கோளமும்" என்ற திட்டத்தை உருவாக்கியது. பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் உயிர்க்கோளத்தில் மனித நடவடிக்கைகளின் விளைவுகளை தாமதப்படுத்துவதே திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம். இவ்வாறு, கண்டறியப்பட்ட பாதைகளில் ஒன்று உயிர்க்கோளக் காப்பகங்களை உருவாக்குவதாகும்.

உயிர்க்கோள இருப்புக்கள் என்பது ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பு அல்லது கடல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் பகுதிகள், அத்துடன் சுற்றுச்சூழல் வழங்கக்கூடிய வளங்களில் கவனம் செலுத்தும் ஆய்வுகள். உலகில் சுமார் 669 இட ஒதுக்கீடுகள் உள்ளன, அவற்றில் ஏழு பிரேசிலில் உள்ளன. பிரேசிலில் உள்ள இருப்புக்கள்: அட்லாண்டிக் காடுகள், SP இன் பசுமை மண்டலம், செராடோ, பான்டனல், கேட்டிங்கா, மத்திய அமேசான் மற்றும் செர்ரா டோ எஸ்பின்ஹாசோ (MG).

 • "உயிர்க்கோளம் என்றால் என்ன?" என்ற கட்டுரையில் இந்த தலைப்பைப் பற்றி மேலும் அறிக.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found