வைரஸ்கள் என்றால் என்ன?

வைரஸ்கள் மிகவும் சிறிய மற்றும் எளிமையான உயிரினங்கள், அவை உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற எல்லையில் அமைந்துள்ளன

வைரஸ்

படம்: Unsplash இல் CDC

மிகவும் சிறிய மற்றும் எளிமையான, வைரஸ்கள் வாழும் மற்றும் உயிரற்றவற்றுக்கு இடையேயான எல்லையில் அமைந்துள்ளன. அவை மற்ற உயிரினங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன, ஏனென்றால் அவை செல்லுலார் அமைப்பு அல்லது அவற்றின் சொந்த வளர்சிதை மாற்றத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை. ஏறக்குறைய அனைத்து வகையான வைரஸ்களும் 200 nm க்கும் குறைவான விட்டம் கொண்டவை, எனவே அவற்றை நுண்ணோக்கியின் கீழ் மட்டுமே பார்க்க முடியும்.

வைரஸ் அமைப்பு

வைரஸ்கள் முக்கியமாக இரண்டு வகை வேதிப்பொருட்களால் ஆனவை: புரதங்கள் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்கள். வைரல் புரத மூலக்கூறுகள் டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ மூலம் உருவாக்கக்கூடிய நியூக்ளிக் அமிலத்தைப் பாதுகாக்கும் ஒரு உறை - கேப்சிட் - உருவாகிறது.

வைரஸ்களின் இந்த உயிர்வேதியியல் எளிமை சில விஞ்ஞானிகள் இந்த நுண்ணுயிரிகள் உண்மையில் உயிரினங்களா என்று கேள்வி எழுப்புகிறது. இந்த விஷயத்தில் பலவிதமான கருத்துக்கள் இருந்தபோதிலும், உயிரினங்களுக்கிடையில் வைரஸ்களை சேர்க்காத விஞ்ஞானிகள் கூட அவை உயிரியல் அமைப்புகள் என்று ஒப்புக்கொள்கிறார்கள், ஏனெனில் அவை மரபணு பொருள்களைக் கொண்டுள்ளன.

வைரஸ் இனப்பெருக்கம்

வைரஸ்கள் கட்டாய உயிரணு ஒட்டுண்ணிகளாகக் கருதப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை ஹோஸ்டுக்குள் மட்டுமே இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. வைரஸ் இனப்பெருக்கம் இரண்டு செயல்முறைகளை உள்ளடக்கியது: மரபணு பொருட்களின் நகல் மற்றும் புரத தொகுப்பு.

புரவலன் உயிரணுவில் வைரஸ் ஊடுருவல் மற்றும் பெருக்குதல் ஆகியவை வைரஸ் தொற்று எனப்படும். செல்லுக்குள் நுழைந்தவுடன், வைரஸ் நியூக்ளிக் அமிலம் (டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ) தன்னை நகலெடுத்து வைரஸ் புரதங்களின் தொகுப்பை இயக்குகிறது. நியூக்ளிக் அமிலம் மற்றும் புரதங்கள் ஆகிய இரண்டு கூறுகளின் கலவையானது புதிய வைரஸ்களை உருவாக்குகிறது, அவை அவை உருவான செல்களை விட்டு வெளியேறி புதிய ஹோஸ்ட்களை பாதிக்கின்றன.

பெரும்பாலான வைரஸ்கள் அவற்றின் ஹோஸ்டுக்கு மிகவும் குறிப்பிட்டவை, அதாவது பொதுவாக ஒரு வைரஸ் ஒன்று அல்லது சில வகை செல்களை மட்டுமே தாக்க முடியும். போலியோ வைரஸ், எடுத்துக்காட்டாக, நரம்பு, குடல் மற்றும் தொண்டை புறணி செல்களை மட்டுமே பாதிக்கிறது. மறுபுறம், காய்ச்சல் வைரஸ் மிகவும் பல்துறை மற்றும் பல்வேறு வகையான மனித உயிரணுக்களை பாதிக்கலாம்.

எச்.ஐ.வி வைரஸ் இனப்பெருக்கம்

எய்ட்ஸ் நோயை உண்டாக்கும் வைரஸான எச்.ஐ.வி, மற்ற வைரஸ்களைக் காட்டிலும் வேறுபட்ட இனப்பெருக்க சுழற்சியைக் கொண்டுள்ளது. இது புரதங்கள், இரண்டு ஒத்த RNA மூலக்கூறுகள் மற்றும் சில தலைகீழ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்சைம் மூலக்கூறுகளால் ஆனது. இந்த நொதி ஆர்என்ஏ மூலக்கூறுகளிலிருந்து டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்வதை சாத்தியமாக்குகிறது, இது பொதுவாக உயிரணுக்களில் நடப்பதற்கு நேர் எதிரானது.

புரவலன் கலத்திற்குள் நுழைந்தவுடன், HIV உறை செல் சவ்வுடன் இணைகிறது, அதன் RNA மற்றும் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸை வெளியிடுகிறது. வைரல் ஆர்என்ஏவில் இருந்து, இந்த நொதி ஒரு டிஎன்ஏ மூலக்கூறை உருவாக்குகிறது, இது தாக்கப்பட்ட கலத்தின் உட்கருவை ஊடுருவி புரவலன் கலத்தின் மரபணுப் பொருட்களுடன் ஒருங்கிணைக்கிறது. அதில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டவுடன், வைரஸ் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ மூலக்கூறுகளை உருவாக்கத் தொடங்குகிறது. அவற்றில் சில புதிய வைரஸ்களின் மரபணுப் பொருளை உருவாக்கும், மற்றவை புரதங்களின் உற்பத்தி மற்றும் தலைகீழ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸைக் கட்டளையிடும். புரோட்டீன்கள், என்சைம்கள் மற்றும் வைரஸ் ஆர்என்ஏ ஆகியவற்றின் ஒன்றியம் புதிய வைரஸ்களை உருவாக்குகிறது.

எச்.ஐ.வி முக்கியமாக சில இரத்த அணுக்களை தாக்குகிறது, அவை மனித உடலின் முழு பாதுகாப்பு அமைப்பையும் தொற்றுநோய்களுக்கு எதிராக கட்டளையிடுகின்றன. வைரஸால் தாக்கப்பட்டு, இந்த செல்கள் உடலைப் பாதுகாக்கும் திறனை இழக்கின்றன, இது ஆரோக்கியமான நபரைப் பாதிக்காத நோய்த்தொற்றுகளால் பாதிக்கப்படக்கூடியது.

இருமல் மற்றும் மூச்சுத்திணறல், விழுங்குவதில் சிரமம், வயிற்றுப்போக்கு, காய்ச்சல், பார்வை இழப்பு, மனக் குழப்பம், வயிற்றுப் பிடிப்புகள் மற்றும் வாந்தி போன்றவை எச்ஐவியின் முக்கிய அறிகுறிகளாகும். இந்த நோய்க்கு எதிரான தடுப்பு ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் இரத்தமாற்றத்திற்கு முன் இரத்தத்தை பரிசோதித்தல் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found