புவி வெப்பமடைதல் என்றால் என்ன?

புவி வெப்பமடைதல் என்பது வளிமண்டலம் மற்றும் கடல்களில் உலகளாவிய சராசரி வெப்பநிலை அதிகரிப்பு ஆகும்

உலக வெப்பமயமாதல்

இயன் ஃப்ரூமின் மறுஅளவிடப்பட்ட படம், Unsplash இல் கிடைக்கிறது

புவி வெப்பமடைதல் என்பது வளிமண்டலம் மற்றும் கடல்களின் உலகளாவிய சராசரி வெப்பநிலையை மாற்றும் செயல்முறையாகும். வளிமண்டலத்தில் அதிக செறிவு கொண்ட பசுமை இல்ல வாயுக்கள் சூரியனால் வெளிப்படும் வெப்பத்தைத் தடுத்து பூமியின் மேற்பரப்பில் சிக்கி, பூமியின் சராசரி வெப்பநிலையை அதிகரிக்கிறது.

  • கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு என்ன?

உலகம் வெப்பமடைந்து வருகிறது. ஆனால் இது பூமியில் இயற்கையான செயலா அல்லது மனித செயலா? இந்த விஷயத்தைச் சுற்றி நிறைய விவாதங்கள் உள்ளன, ஆனால் புவி வெப்பமடைதல் என்றால் என்ன என்பதை தெளிவுபடுத்துவது எப்போதும் நல்லது, குழுவால் தயாரிக்கப்பட்ட வீடியோ ஈசைக்கிள் போர்டல் விளக்குகிறது:

புவி வெப்பமடைதலுக்கு பங்களித்த போதிலும், கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு பூமியில் வாழ்வதற்கான ஒரு அடிப்படை செயல்முறையாகும், ஏனெனில் இது கிரகத்தை வாழக்கூடிய வெப்பநிலையில் இருக்க வைக்கிறது. ஆனால் இயற்கை நிகழ்வுகளுடன் தொடர்புடைய கிரீன்ஹவுஸ் வாயு உமிழ்வுகளில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு மற்றும் மனித நடவடிக்கைகளால் ஊக்குவிக்கப்படும் காடுகளை அழிப்பது போன்றவை, அமைப்பின் ஆற்றல் சமநிலையில் ஏற்றத்தாழ்வுக்கான காரணிகளை தீர்மானிக்கின்றன, இதனால் அதிக ஆற்றல் தக்கவைப்பு மற்றும் விளைவு அதிகரிக்கும். கிரீன்ஹவுஸ், குறைந்த வளிமண்டலத்தின் வெப்பமயமாதல் மற்றும் கிரகத்தின் சராசரி வெப்பநிலையில் அதிகரிப்பு. புவி வெப்பமடைதல் என்பது பூமியின் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளில் ஒன்றாக மாறியுள்ளது, ஆரோக்கியத்தில் நேரடி விளைவுகள் உட்பட பேரழிவை ஏற்படுத்தும் விளைவுகள்.

எனவே, புவி வெப்பமடைதல் என்பது கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு தீவிரமடைவதால் ஏற்படும் ஒரு செயல்முறையாகும் - சூரிய ஒளியில் இருந்து வரும் கதிர்வீச்சு பூமியை அடைந்து வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்களால் உறிஞ்சப்படுகிறது, இது அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சை மீண்டும் பூமியின் மேற்பரப்பில் வெளியிடத் தொடங்குகிறது ( வெப்பம்) , கிரகத்தின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும். அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சை உருவாக்க சூரிய கதிர்வீச்சுடன் தொடர்பு கொள்ளும் வாயுக்கள் பசுமை இல்ல வாயுக்கள் அல்லது GHG என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த தலைப்பைப் பற்றி மேலும் அறிய, "கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்கள் என்றால் என்ன" என்ற கட்டுரையைப் பார்க்கவும்.

பிரேசிலிய விண்வெளி நிறுவனம் மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கான தேசிய நிறுவனம் ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சியில் தயாரிக்கப்பட்ட தலைப்பு மற்றும் வீடியோவில் உள்ள கட்டுரையில் கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு என்ன என்பதை நன்கு புரிந்து கொள்ளுங்கள்:

சில இடங்களில் குளிர் அதிகமாக இருக்கும்

"புவி வெப்பமடைதல்" என்ற பெயர் இருந்தபோதிலும், காலநிலை மாற்றத்திற்கான முக்கிய காரணமான இந்த நிகழ்வு, சில பகுதிகளில் கடுமையான குளிரின் அத்தியாயங்களை உருவாக்குவதற்கு காரணமாகும். இது பலரைக் குழப்புகிறது. 2019 இல் அமெரிக்காவில் குறைந்த வெப்பநிலை புவி வெப்பமடைதல் இல்லை என்பதற்கு ஆதாரம் என்று நினைத்த ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் உட்பட. புவி வெப்பமடைதல் ஆய்வறிக்கையை அமெரிக்காவில் நடந்ததைப் போன்ற எந்த ஒரு நிகழ்வும் நிரூபிக்கவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ முடியாது என்பதே உண்மை. உலக அளவில், புவியியல் நேரத்தில் பூமியின் வரலாற்றை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது மட்டுமே கருதுகோள்களை உருவாக்க முடியும், இது மிக நீண்டது.

கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களின் உமிழ்வின் அதிகரிப்பு கடல்கள் மற்றும் வளிமண்டலத்தில் ஆற்றல் தக்கவைப்பை அதிகரிக்கிறது, இது குளிர் அல்லது வெப்பமான தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளின் தீவிரம், அதிர்வெண் மற்றும் தாக்கத்தை அதிகரிக்கிறது.

புவி வெப்பமடைதலுடன் மாற்றங்களுக்கு உட்படும் ஒரு நிகழ்வு தெர்மோஹலைன் சுழற்சி ஆகும். உப்பு இருப்பதால் ஏற்படும் அடர்த்தி வேறுபாடுகளால் இயக்கப்படும் இந்த கடல் நீரோட்டங்கள், சில பகுதிகளுக்கு வெப்பத்தை எடுத்துச் செல்வதற்கு காரணமாகின்றன. புவி வெப்பமடைதல் மற்றும் பனிக்கட்டிகள் உருகுவதால், உப்பின் செறிவு குறைகிறது, இது தெர்மோஹலின் சுழற்சியை நிறுத்தலாம் அல்லது மெதுவாக்கலாம்.

புவி வெப்பமடைதலால் ஏற்படும் தெர்மோஹலைன் சுழற்சியின் வீழ்ச்சி சில பகுதிகளில் வெப்பநிலை குறைவதை விளக்கக்கூடும். ஒட்டுமொத்த உலக வெப்பநிலை அதிகரித்தாலும், இயற்கையாக நிகழும் பகுதிகளில் வெப்ப நீரோட்டங்கள் இல்லாததால் குறைந்த வெப்பநிலை ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்டம் என்று அர்த்தம் இல்லை. இருண்ட அமைப்பில், தெர்மோஹலைன் சுழற்சியில் கடுமையான குறைப்பு வெப்பநிலை கணிசமாகக் குறையக்கூடும். மந்தநிலை தொடர்ந்தால், காலநிலையை நியாயமான வெப்பமாகவும் மிதமாகவும் வைத்திருக்க தெர்மோஹலைன் சுழற்சியை நம்பியிருக்கும் ஐரோப்பா மற்றும் பிற பகுதிகள் பனி யுகத்தை எதிர்நோக்கலாம். கட்டுரையில் இந்த தலைப்பைப் பற்றி மேலும் அறிக: "தெர்மோலைன் சுழற்சி என்றால் என்ன".

ஆய்வுகள்

புவி வெப்பமடைதலுக்கு மனித நடவடிக்கை மட்டுமே காரணம் என்றால், அதன் தாக்கம் கணிசமானது. புவி வெப்பமடைதலுக்கான காரணங்களில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை என்றாலும், பெரும்பாலான விஞ்ஞான வர்க்கம் மனித செயல்பாட்டை அதன் முக்கிய தூண்டுதலாக அங்கீகரிக்கிறது.

யுகே, பிரிஸ்டல் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வு மற்றும் இதழில் வெளியிடப்பட்டது இயற்கை, 2100 ஆம் ஆண்டளவில் கடல் மட்டத்தில் அதிகரிப்பு 90 சென்டிமீட்டர் அளவில் இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது, ஆய்வின் படி, பனிப்பாறைகள் உருகுதல் மற்றும் கடல் நீரின் விரிவாக்கம், உலக வெப்பநிலை அதிகரிப்பால் ஏற்படும் . கடல் மட்டத்தின் அதிகரிப்பு தீவுகள் மற்றும் முழு நாடுகளும் கூட காணாமல் போகும், கடலோர நகரங்களுக்கு சேதம் ஏற்படுவதோடு, தாழ்வான பகுதிகள் காணாமல் போவதால் ஏற்படும்.

புவி வெப்பமடைதல் எரிமலை வெடிப்புகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று மற்றொரு ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. கடந்த மில்லியன் ஆண்டுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம், புவி வெப்பமடைதல் மற்றும் எரிமலை செயல்பாட்டின் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு நேரடி உறவை ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிறுவ முடிந்தது. ஏனெனில், பெருங்கடல்களில் நீர் உருகுவதால் ஏற்படும் நீரின் அளவு அதிகரிப்பதால், கடலின் அடிப்பகுதியில் அழுத்தம் அதிகரித்து, வெடிப்புக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன.

2100 ஆம் ஆண்டளவில் 2 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை உயர்வுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் கொள்கைகளை உருவாக்குவது சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகளை 65% குறைக்கும் என்று UKவின் ரீடிங் பல்கலைக்கழகத்தின் வாக்கர் இன்ஸ்டிடியூட் இயக்குனர் நைஜல் ஆர்னெல் தலைமையிலான ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. இந்த நூற்றாண்டின் இறுதியில், புவி வெப்பமடைதல் கிரகத்தை 4 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பமாக மாற்றும் என்பது கணிப்பு. டிசம்பர் 2015 இல் நிறுவப்பட்ட பாரிஸ் ஒப்பந்தம், 2100 ஆம் ஆண்டளவில் புவி வெப்பமடைதலை 2 டிகிரி செல்சியஸாகக் கட்டுப்படுத்தும் இலக்கைக் கொண்டுள்ளது.

உலகளாவிய அபாயங்கள் 2013 என்ற தலைப்பில் உலகப் பொருளாதார மன்றம் நியமித்த அறிக்கையில், கிரீன்ஹவுஸ் விளைவின் ஏற்றத்தாழ்வுடன் தொடர்புடைய புவி வெப்பமடைதல், 2012 ஆம் ஆண்டின் பெரிய காலநிலை நிகழ்வுகளான சாண்டி மற்றும் வெள்ளம் போன்றவற்றால் ஏற்கனவே மூன்றாவது பெரிய உலகளாவிய அபாயமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சீனாவில். காப்பீட்டுத் துறை இதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் - அதன் செயல்பாடுகளின் அபாயத்தை நேரடியாகவும் எதிர்பாராத விதமாகவும் பாதிக்கும் இயற்கைப் பேரழிவுகளின் வளர்ந்து வரும் தொடர்ச்சியை இது அச்சத்துடன் பின்பற்றுகிறது.

மக்களின் ஆரோக்கியத்திற்கான விளைவுகள்

புவி வெப்பமடைதலின் விளைவாக ஏற்படும் காலநிலை மாற்றம் குளிர் அல்லது வெப்பமான தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளின் தீவிரம், அதிர்வெண் மற்றும் தாக்கத்தை அதிகரிக்கிறது. விலங்கினங்கள், தாவரங்கள், வளிமண்டலம், கடல், புவி இரசாயன மற்றும் புவி இயற்பியல் சூழல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் கூடுதலாக இந்த நிகழ்வுகள்; தற்கொலை, சுவாசப் பிரச்சனைகள், இருதய பிரச்சனைகள், ஆஸ்துமா, புற்றுநோய், உடல் பருமன், வெப்ப பக்கவாதம், கருவுறாமை, ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போன்ற மனித ஆரோக்கியத்திற்கு அவை தீங்கு விளைவிக்கும். "காலநிலை மாற்றியமைத்தல்" என்று அழைக்கப்படும் மற்றொரு நிகழ்வின் விளைவாக, ஏழை மக்களில் இந்த சிக்கல்கள் இன்னும் தீவிரமாக உள்ளன. "புவி வெப்பமடைதலின் பத்து உடல்நல விளைவுகள்" மற்றும் "காலநிலை மாற்றியமைத்தல் என்றால் என்ன?" ஆகிய கட்டுரைகளில் இந்தக் கருப்பொருள்களை இன்னும் ஆழமாகப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

புவி வெப்பமடைவதைக் குறைக்க என்ன செய்ய வேண்டும்

புவி வெப்பமடைதல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் வரும்போது விழிப்புணர்வு மற்றும் அணுகுமுறை மாற்றங்கள் மிகவும் முக்கியம். கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களின் உமிழ்வைக் குறைக்க பங்களிக்க, முதலில், இந்த வாயுக்கள் எங்குள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

கார் பயன்பாட்டைக் குறைக்கவும்

முக்கிய பசுமை இல்ல வாயுக்களில் ஒன்றான கார்பன் டை ஆக்சைடு முக்கியமாக பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் நிலக்கரி போன்ற புதைபடிவ எரிபொருட்களை எரிப்பதில் காணப்படுகிறது. இந்த வகையான மாசுபாட்டைத் தவிர்க்க, வேண்டுமென்றே கார் பயன்பாட்டைக் குறைப்பது ஒரு சிறந்த வழியாகும்!

சைக்கிள், பொது அல்லது கூட்டுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துவது எப்படி?

மிதிவண்டி

Unsplash இல் டிஃப்பனி நட் படம்

குறுகிய மற்றும் நீண்ட தூர பயணங்களுக்கு பைக்குகள் சிறந்த தேர்வாகும். கார்பூலிங் மற்றும் தரமான பொது போக்குவரத்து, குறிப்பாக ரயில்கள் மற்றும் சுரங்கப்பாதைகள் - புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்துதல் - சிறந்த மாற்று. இடம் மிக அருகாமையில் இருக்கும் போது, ​​நடைப்பயிற்சி செய்வதும் ஒரு நல்ல வழியாகும்.

சைவ உணவு உண்பவராக இருங்கள்

சைவ உணவு

படம்: Unsplash இல் அன்னா பெல்சர்

கால்நடைகளின் தீவனத்திற்காக விவசாயத்தில் நைட்ரஜன் உரங்களை பெருமளவில் பயன்படுத்துவது புவி வெப்பமடைதலின் வலுவான பெருக்கியாகும், ஏனெனில் அவற்றின் உற்பத்தியில் அதிக அளவு ஆற்றல் தேவைப்படுவதோடு, மண்ணில் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​​​அவை வளிமண்டலத்தில் நைட்ரஜனை வெளியிடுகின்றன. வாயு, ஆக்ஸிஜனுடன் இணைந்து, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு (N2O), ஒரு சக்திவாய்ந்த GHG ஐ உருவாக்குகிறது, அதன் ஆற்றல் வளிமண்டலத்தில் வெப்பத்தைத் தக்கவைக்கும் திறன் கார்பன் டை ஆக்சைடை (CO2) விட 300 மடங்கு அதிகமாகும்.

மறுபுறம், மீத்தேன், வளிமண்டலத்தில் வெப்பத்தைத் தக்கவைப்பதில் கார்பன் டை ஆக்சைடை விட 20 மடங்கு சக்தி வாய்ந்த GHG, பல்வேறு வழிகளில் வருகிறது: மண் எரிமலைகள் மற்றும் புவியியல் குறைபாடுகள், கரிம கழிவுகளின் சிதைவு, இயற்கை ஆதாரங்கள் (எ.கா: சதுப்பு நிலங்கள்) , கனிம எரிபொருளைப் பிரித்தெடுப்பதில் (கருப்பு ஷேலில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஹைட்ராலிக் முறிவு வழியாக ஷேல் வாயு போன்றவை), விலங்குகளின் குடல் நொதித்தல் (தாவர உண்ணிகள், மாமிச உண்ணிகள் மற்றும் சர்வ உண்ணிகள்), பாக்டீரியா மற்றும் காற்றில்லா உயிரிகளை வெப்பமாக்குதல் அல்லது எரித்தல்.

விவசாயம் என்பது புவி வெப்பமடைதலை வலுப்படுத்தும் ஒரு செயலாகும்; ஏனெனில் இந்த செயல்பாட்டில் கணிசமான அளவு GHG வெளியேற்றப்படுகிறது. UK, லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வில், சிவப்பு இறைச்சி நுகர்வைக் குறைப்பது, கிரீன்ஹவுஸ் வாயுக்களுக்கு எதிராக காரைப் பயன்படுத்துவதை விட மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று காட்டுகிறது. ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் மற்றொரு கணக்கெடுப்பின்படி, அனைவரும் சைவ உணவு உண்பவர்களாக இருந்தால், ஆண்டுக்கு எட்டு மில்லியன் இறப்புகள் தடுக்கப்படும் மற்றும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு மாசு குறையும். கட்டுரையில் சைவ சித்தாந்தம் பற்றி மேலும் அறிக: "சைவ சித்தாந்தம்: உங்கள் கேள்விகளை அறிந்து கேளுங்கள்".

உரமிடுவது நல்லது!

உரம்

Unsplash இல் ஜூலியட்டா வாட்சன் படம்

கரிமக் கழிவுகளின் சிதைவைப் பொறுத்தவரை, ஒரு டன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுப்பொருளுக்கு GHG உமிழ்வைக் குறைப்பதற்கான தொழில்நுட்பங்களை உயிரி செரிமானம் மற்றும் உரமாக்குதல் ஆகியவை குறைக்கப்படுகின்றன; முதலாவது ஒரு துணைப் பொருளாகவும், இரண்டாவது இயற்கை உரமாகவும் ஆற்றலை உருவாக்கும் நன்மையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தக் கருப்பொருள்களைப் பற்றி மேலும் அறிய, "உரம் என்றால் என்ன, அதை எப்படிச் செய்வது" மற்றும் "உயிர் செரிமானம்: கரிமக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்தல்" என்ற கட்டுரைகளைப் பார்க்கவும்.

குறைவான CFCகள் சிறந்தது

CFC களின் (குளோரோபுளோரோகார்பன்கள்) நுகர்வு நாட்டில் ஒரு ஒழுங்குமுறை முறையில் அகற்றப்பட்டாலும், இந்த தீங்கு விளைவிக்கும் வாயுக்களின் அடிப்படையில் செயல்படும் குளிர்பதன மற்றும் குளிரூட்டும் கருவிகள் இன்னும் செயல்பாட்டில் உள்ளன. CFCகளுக்கு மாற்றாக, ஓசோன் படலத்திற்கு 50% குறைவான அழிவு என்ற வாதத்தின் கீழ், HCFCகள் (ஹைட்ரோகுளோரோபுளோரோகார்பன்கள்) தோன்றின. மறுபுறம், புளோரினேட்டட் வாயுக்கள் என்று அழைக்கப்படும் புதிய தீர்வு, புவி வெப்பமடைதலுக்கு பெரும் பங்களிப்பைக் குறிக்கிறது. ஏனென்றால், இந்த மாற்று தொழில்நுட்பம் கார்பன் டை ஆக்சைடை விட ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு அதிக தீங்கு விளைவிக்கும், இது அதிக குளிரூட்டும் பண்புகளைக் கொண்ட அம்மோனியா அல்லது கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற செயற்கை அல்லாத இயற்கை மாற்றுகளுக்கு ஆதரவாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தை தடை செய்ய வழிவகுத்தது.

இறுதியாக, சமூகத்தில் நமது வாழ்க்கையின் அரசியல் தன்மையுடன் தொடர்புடைய முக்கியமான நடவடிக்கைகள் இன்னும் எடுக்கப்பட உள்ளன. நனவான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கல்வியறிவு பெற்ற குடிமகன், நுகர்வு தொடர்பாக சிறந்த தேர்வுகளை மேற்கொள்வதோடு, அரசாங்கங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூகத்தின் பிரதிநிதிகளை மிகவும் சாத்தியமான சமூக-சுற்றுச்சூழல் முடிவுகள் மற்றும் தோரணைகளை எடுக்க அழுத்தம் கொடுக்க வாதங்களையும் தேவையான நிபந்தனைகளையும் ஒன்றாகக் கொண்டுவருகிறார். புவி வெப்பமடைதலை எதிர்த்துப் போராடுதல். இந்த செயல்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் சமுதாயத்தில் வெளிப்படுத்தும் திறன், நகர்ப்புற இயக்கம், புவி வெப்பமடைதல் மற்றும் நிலைத்தன்மை தொடர்பான பிற சிக்கல்களில் அக்கறை காட்டும் பிரதிநிதிகளை ஆதரித்தல்.$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found