கார்பன் நியூட்ரலைசேஷன் என்றால் என்ன?

கார்பன் நடுநிலைப்படுத்தல் என்பது காலநிலை அவசரநிலையை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான தீர்வுகளில் ஒன்றாகும், மேலும் மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம்

கார்பன் நடுநிலைப்படுத்தல்

கார்பன் நியூட்ரலைசேஷன் என்பது கார்பன் உமிழ்வுகளின் பொதுவான கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் கிரீன்ஹவுஸ் விளைவின் (கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற மாசுபடுத்திகளின் அதிகப்படியான உமிழ்வுகளால் ஏற்படும்) ஏற்றத்தாழ்வின் விளைவுகளைத் தவிர்க்க முயல்கிறது.

 • காற்று மாசுபாடுகள் மற்றும் அவற்றின் விளைவுகள் பற்றி அறிக

கணக்கீடு

தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள், பொருட்கள், அரசுகள் போன்றவற்றால் வெளியிடப்படும் கார்பன் டை ஆக்சைடின் (CO2) அளவை ஆய்வு செய்ய முடியும். மக்களுக்கு, நுகர்வு தகவல் மூலம் வெளிப்படும் CO2 ஐ மதிப்பிடும் கால்குலேட்டர்கள் உள்ளன. மிகவும் சிக்கலான கணக்கீடுகளுக்கு, சிறப்பு நிறுவனங்கள் கார்பன் உமிழ்வு பட்டியலை மேற்கொள்ளலாம். இந்தத் தகவலின் மூலம், அதிக கார்பனை வெளியிடும், அதிக கார்களைப் பயன்படுத்தும் அல்லது உற்பத்தி செயல்முறைகள் காரணமாக அதிக உமிழ்வைக் கொண்டிருக்கும் பகுதிகளை அடையாளம் காண முடியும், ஆனால் விருப்பம் தன்னார்வ குறைப்பு நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்துவதாகும்.

 • கார்பன் தடம் என்றால் என்ன?
 • உணர்வு நுகர்வு என்றால் என்ன?
 • சூழலியல் தடம் என்றால் என்ன?

குறைப்பு

மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு, கார்பன் நடுநிலைப்படுத்தலுக்கான இலக்கு வரையறுக்கப்படுகிறது. CO2 உற்பத்தியைக் குறைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக: ஒரு தொழில் 100% மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட பொருட்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம், ஆற்றல் நுகர்வைக் குறைக்கலாம், தண்ணீரை மறுபயன்பாடு செய்யலாம், பயன்படுத்தக்கூடிய பல நடவடிக்கைகளில், சுற்றுச்சூழலின் தாக்கத்தையும் குறைக்கலாம்.

எஞ்சிய உமிழ்வுகளின் இழப்பீடு

கார்பன் நடுநிலைப்படுத்தல்

Joey Kyber திருத்திய மற்றும் அளவு மாற்றிய படம் Unsplash இல் கிடைக்கிறது

கார்பனை உருவாக்காத ஒரு தயாரிப்பு, சேவை அல்லது செயல்பாடு இன்னும் சாத்தியமற்றது, எனவே தவிர்க்க முடியாத உமிழ்வை ஈடுசெய்ய முடியும். ஒரு நடைமுறை உதாரணம் நேச்சுராவின் கார்பன் நியூட்ரல் புரோகிராம். நிறுவனம் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒவ்வொரு கிலோ தயாரிப்புக்கும் CO2 உமிழ்வை 4.18 கிலோவிலிருந்து 2.79 கிலோவாகக் குறைத்தது. மீதமுள்ள உமிழ்வுகள் கார்பன் வரவுகளை வாங்குவதன் மூலம் ஈடுசெய்யப்பட்டன.

உருவாக்கப்படும் கார்பனை நடுநிலையாக்க உதவும் சில வழிமுறைகள் உள்ளன. பூர்வீக மரங்களை நடுவது மற்றும் கார்பன் சந்தையில் கடன்களை வாங்குவது மிகவும் பொதுவானது.

மற்றொரு உதாரணம் நிகழ்வுகளில் கார்பன் நடுநிலைப்படுத்தல். ஒரு சிறப்பு நிறுவனம், நிறுவனம் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களின் வாகனங்களைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் மாசு உமிழ்வைக் கணக்கிடுகிறது; விமான பயண; நிகழ்வின் போது நுகரப்படும் ஆற்றல் மற்றும் கழிவுகள். எனவே, கணக்கீடு மூலம் கண்டறியப்பட்ட மாசுபாட்டின் அளவை அடிப்படையாகக் கொண்டு, நிறுவனம் சுற்றுச்சூழல் திட்டங்களை ஆதரிக்கிறது.

 • மரங்களின் நன்மைகள் மற்றும் அவற்றின் மதிப்பு
 • நிலையான நிகழ்வுகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது

கார்பன் நடுநிலையாக்கம் இதுபோல் செயல்படுகிறது: நிறுவனம் X அதன் செயல்பாடுகளில் ஐந்து டன் கார்பனை உற்பத்தி செய்கிறது, எனவே அதன் உமிழ்வை பூஜ்ஜியமாக்க அது ஐந்து கார்பன் வரவுகளை வாங்க வேண்டும் (ஒரு கார்பன் கடன் = ஒரு டன் கார்பன் சமமான - CO2e). எனவே, நம்பகமான மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்காக ஒரு தேடல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, அதாவது Y, இது ஒரு நிலப்பரப்பில் இருந்து உயிர்வாயுவைப் பிடித்து ஆற்றலாக மாற்றுகிறது அல்லது பூர்வீக காடுகளைப் பாதுகாக்கும் நிறுவனமான Z. இந்த நிறுவனங்கள் சுத்தமான ஆற்றலைப் பயன்படுத்துவதற்காக அல்லது காடழிப்பைத் தவிர்ப்பதற்காக கார்பன் வரவுகளை உருவாக்குகின்றன. இந்த வரவுகள் உருவாக்கப்படாத மொத்த CO2 மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. பின்னர் நிறுவனங்களுக்கு இடையே ஒரு கூட்டாண்மை உருவாக்கப்படுகிறது - ஒன்று அதன் உமிழ்வை நடுநிலையாக்கும் கார்பன் வரவுகளை வாங்குகிறது, மற்றொன்று முதலீடுகளைப் பெறுகிறது.

 • கார்பன் வரவுகள்: அவை என்ன?

நுட்பங்கள்

வெளியேற்றப்படும் கார்பனை நடுநிலையாக்க பல்வேறு நுட்பங்கள் உள்ளன. கார்பன் டை ஆக்சைடு அகற்றும் நுட்பங்கள் (CDR) கார்பன் டை ஆக்சைடு அகற்றுதல்) வளிமண்டலத்தில் இருந்து CO2 ஐ அகற்றுவதற்கான வேண்டுமென்றே முயற்சிகள். நுட்பங்களில் CCS (கார்பன் சேமிப்பு பிடிப்பு), இது காற்றில் இருந்து நேரடியாக அல்லது வளிமண்டலத்தை அடையும் முன் CO2 ஐ கைப்பற்றுகிறது; காடுகளை மறுசீரமைத்தல் மற்றும் நில பயன்பாட்டை சரியான முறையில் நிர்வகித்தல் மூலம் மண்ணின் மூலம் CO2 வரிசைப்படுத்தல் அதிகரிப்பு; கடல் மூலம் கார்பன் வரிசைப்படுத்தல் அதிகரிப்பு (கடல் கருத்தரித்தல் மூலம் CO2 உறிஞ்சுதல் திறனை அதிகரிக்க முடியும்); சிலிக்கேட் சேர்ப்பதன் மூலம் பாறைகளின் வானிலை முடுக்கம்; CO2 உமிழ்வைக் குறைக்க புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்களைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் தாவரங்கள் மூலம் வளிமண்டலத்தில் இருந்து CO2 வரிசைப்படுத்துதல்.

கார்பன் நடுநிலைப்படுத்தலை மேற்கொள்வதன் மூலம், ஒரு நிறுவனம், எடுத்துக்காட்டாக, CO2e உமிழ்வுகளுக்கு பொறுப்பேற்று, அதன் செயல்பாடுகளின் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளை நடுநிலையாக்குகிறது. போன்ற அமைப்புகளால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் உள்ளன கார்பன் இலவசம் மற்றும் நடுநிலை கார்பன், ஆனால் இன்னும் தேசிய அல்லது உலக சான்றிதழ் இல்லை. எவரும் தங்கள் உமிழ்வை நடுநிலையாக்க முடியும், இருப்பினும் பழக்கவழக்கங்களில் மாற்றங்கள் இல்லை என்றால் கார்பன் நடுநிலைப்படுத்தும் திட்டங்களைப் பின்பற்றுவதில் எந்தப் பயனும் இல்லை. தலைமுறை அல்லாதது அடிப்படையானது மற்றும் நடுநிலைப்படுத்தல் மட்டுமே நோய்த்தடுப்பு ஆகும்.

 • பெருங்கடல் அமிலமயமாக்கல்: கிரகத்திற்கு ஒரு தீவிர பிரச்சனை

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள்

மனித நடவடிக்கைகளால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டன் கணக்கில் CO2 (கார்பன் டை ஆக்சைடு அல்லது கார்பன் டை ஆக்சைடு) உருவாக்குகிறோம். 1970 களில் இருந்து, சமூகத்தின் கோரிக்கைகள் மனித தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய கிரகத்தின் உயிர் திறனை விட அதிகமாக உள்ளது. நமது தற்போதைய வாழ்க்கை முறையைப் பராமரிக்க ஆண்டுக்கு 1.5 கிரகங்கள் தேவை - இதன் பொருள், நாம் வழங்குவதை விட அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் மற்றும் இயற்கையை மீட்டெடுக்க முடியாத அளவில் மாசுபடுத்துகிறோம்.

எங்கள் செயல்பாடுகளின் விளைவாக, காலநிலை மாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன, மேலும் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு, மிகவும் தீவிரமான இயற்கை நிகழ்வுகள் மற்றும் கடல் மட்டங்கள் உயரும் நிகழ்வுகள் போன்றவற்றை தோலில் உணர ஏற்கனவே சாத்தியமாகும். இந்த நூற்றாண்டின் இறுதிக்குள் வெப்பநிலை 2 டிகிரி செல்சியஸைத் தாண்டக்கூடாது என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் - இது புவி வெப்பமடைவதைத் தடுக்க பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படும் உச்சவரம்பு ஆகும். ஆனால் இந்த மதிப்பை பராமரிக்க, 2050 ஆம் ஆண்டளவில் CO2 சமமான (CO2e) உமிழ்வுகள் 40% முதல் 70% வரை குறைக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் IPCC மதிப்பீடுகளின்படி, 2100 இல் பூஜ்ஜியத்தை நெருங்க வேண்டும்.

 • ஆரோக்கியத்திற்கு புவி வெப்பமடைதலின் பத்து விளைவுகள்
 • IPCC: காலநிலை மாற்ற அறிக்கையின் பின்னணியில் உள்ள அமைப்பு

இந்த அர்த்தத்தில், கார்பன் நியூட்ரலைசேஷன் என்பது தேடப்பட வேண்டிய தீர்வை விட ஒரு நோய்த்தடுப்பு மாற்றாக தன்னை முன்வைக்கிறது. இருப்பினும், வெளியேற்றப்பட்ட கார்பனை நடுநிலையாக்க ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முயற்சிகளை நாம் கவனிக்காமல் இருக்க முடியாது.

நான் கார்பன் உமிழ்வை உருவாக்கினால் எனக்கு எப்படி தெரியும்? நான் நடுநிலையாக்க வேண்டுமா?

கார்பன் தடம் (கார்பன் தடம் - ஆங்கிலத்தில்) என்பது கிரீன்ஹவுஸ் வாயு உமிழ்வை அளவிட உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வழிமுறையாகும் - அவை அனைத்தும், வெளிப்படும் வாயு வகையைப் பொருட்படுத்தாமல், சமமான கார்பனாக மாற்றப்படுகின்றன. கார்பன் டை ஆக்சைடு உட்பட இந்த வாயுக்கள் ஒரு தயாரிப்பு, செயல்முறை அல்லது சேவையின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் போது வளிமண்டலத்தில் உமிழப்படுகின்றன. விமானப் பயணம் மற்றும் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட அறுவடை, இயற்கையின் நுகர்வு (உணவு, ஆடை, பொழுதுபோக்கு), நிகழ்வு உற்பத்தி, கால்நடைகளுக்கான மேய்ச்சல், காடழிப்பு, சிமென்ட் உற்பத்தி போன்ற புதைபடிவ எரிபொருட்களை எரிப்பது போன்ற உமிழ்வை உருவாக்கும் நடவடிக்கைகளின் எடுத்துக்காட்டுகள். . கார்பனை வெளியிடும் செயல்பாடுகளை மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசாங்கங்களால் மேற்கொள்ள முடியும் - அதனால்தான் இந்த நிறுவனங்கள் அனைத்தும் கார்பன் நடுநிலைப்படுத்தலை மேற்கொள்ள முடியும்.

நீங்கள் ஒரு சாதம் மற்றும் பீன்ஸ் சாப்பிட்டால், அந்த உணவில் கார்பன் தடம் இருந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் தட்டில் விலங்கு தோற்றம் கொண்ட உணவு இருந்தால், இந்த தடம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் (நடவு, வளரும் மற்றும் போக்குவரத்து). புவி வெப்பமடைவதை மெதுவாக்கவும், கிரகத்தின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும், சூழலியல் தடயத்தைக் குறைக்கவும் மற்றும் தவிர்க்கவும், நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ கார்பன் உமிழ்வை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். ஓவர்ஷூட், பூமியின் சுமை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 • அமெரிக்காவில் உள்ள மக்கள் பீன்ஸ் இறைச்சியை வியாபாரம் செய்தால், உமிழ்வு வெகுவாகக் குறைக்கப்படும் என்று ஆராய்ச்சி கூறுகிறது.

மிதமிஞ்சிய நுகர்வைக் குறைத்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த தோரணையைத் தேர்ந்தெடுப்பது, சரியான அகற்றல் மற்றும் உரம் தயாரிப்பது, எடுத்துக்காட்டாக, கார்பன் வெளியேற்றத்தைத் தவிர்ப்பதற்கான வழிகள். தவிர்க்க முடியாத கார்பன் வெளியேற்றத்தைப் பொறுத்தவரை, அதை நடுநிலையாக்குவது அவசியம்.

 • குப்பை பிரிப்பு: குப்பைகளை எப்படி சரியாக பிரிப்பது
 • உரம் என்றால் என்ன, அதை எப்படி செய்வது

நான் எப்படி கார்பன் நியூட்ரலைசேஷன் செய்ய முடியும்?

Eccaplan போன்ற சில நிறுவனங்கள், தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு கார்பன் கணக்கீடு மற்றும் கார்பன் ஆஃப்செட்டிங் சேவையை வழங்குகின்றன. தவிர்க்க முடியாத உமிழ்வுகளை சான்றளிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டங்களில் ஈடுசெய்ய முடியும். இந்த வழியில், நிறுவனங்கள், தயாரிப்புகள், நிகழ்வுகள் அல்லது ஒவ்வொரு நபரின் அன்றாட வாழ்விலும் வெளியிடப்படும் அதே அளவு CO2 ஊக்கத்தொகை மற்றும் சுத்தமான தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஈடுசெய்யப்படுகிறது.

கார்பன் ஆஃப்செட்டிங் அல்லது நடுநிலைப்படுத்தல், சுற்றுச்சூழல் திட்டங்களை நிதி ரீதியாக லாபகரமாக்குவதுடன், மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பசுமையான பகுதிகளின் நிலையான பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது. நீங்கள், உங்கள் நிறுவனம் அல்லது நிகழ்வு வெளியிடும் கார்பனை எவ்வாறு நடுநிலையாக்குவது என்பதை அறிய, வீடியோவைப் பார்த்து, கீழே உள்ள படிவத்தை நிரப்பவும்:$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found